Wishlist

Česta pitanja i odgovori

RADNO VRIJEME TRGOVINA


SPLIT

PON-PET   09:00-20:00;
SUB            09:00-18:00;
NED            ZATVORENO         

  

ZAGREB

PON-PET   09:00-20:00; 
SUB            09:00-18:00; 
NED            ZATVORENO KAKO REKLAMIRATI ROBU?

Reklamacija robe rješava se u zakonskom roku od 15 dana, osim u slučaju ispitivanja robe u ovlaštenoj instituciji. 

KAKO PROVJERITI DOSTUPNOST ARTIKLA?

Nakon odabira artikla na web stranici, označiti traženu veličini i odabrati prodajno mjesto. Potrebno je upisati e-mail adresu na koju u roku od 24 radna sata stiže odgovor na traženi upit. U vrijeme sezonskih sniženja i povećanog broja upita odgovor na traženi upit može trajati duže od 24 sata.  Radno vrijeme prodavaonica može se provjeriti na naslovnici u rubrici "ČESTA PITANJA I ODGOVORI"

KOJI JE ROK ZA ZAMJENU ROBE U TRGOVINI?

Zamjena nekorištene robe bez materijalnih nedostataka moguća je isključivo uz predočenje računa i deklaracije. Robu je moguće zamijeniti za robu iste ili veće vrijednosti i to po trenutno važećim cijenama robe. Zamjena robe kupljene u prodavaonici moguća je isključivo u istoj u kojoj je i kupljena.

UVJETI DOSTAVE

Naručenu robu dostavit ćemo na vašu adresu po izboru ekspresnom dostavom unutar 5 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala, osim ako dostavna služba nema propisan određeni raspored dostave koji se odnosi na vašu adresu. Trošak dostave na području Republike Hrvatske se ne naplaćuje ukoliko vaša narudžba prelazi ukupan iznos od 66,36 eur/500,00kn. Za dostavu narudžbe manje od 66,36 eur /500,00 kuna trošak se naplaćuje u iznosu od 4,64 eur/ 35,00kuna. Troškove povrata snosi sam pošiljatelj odnosno kupac.

KOJE SU MOGUĆNOSTI PLAĆANJA U DIESELOVIM TRGOVINAMA?

Plaćanje je moguće gotovinom, svim kreditnim karticama i Maestro karticama.  Moguće je iskoristiti Tax Free uslugu na kupnju preko 99,54 eur / 750,00 kuna.

MATERIJALNI NEDOSTACI

N.G.Prom d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda. 
Nedostatak postoji:
  1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).
Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. 
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje. 
Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača: 
  1. uklanjanje nedostatka,
  2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
  3. sniženje cijene.
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. 
Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.
Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.
Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“. 

KAKO POSTATI VLASNIK DIESEL KLUB KARTICE?

Vlasnikom Diesel klub kartice može postati svaki kupac koji u autoriziranoj maloprodajnoj Diesel prodavaonici u neprekinutom periodu od 6 mjeseci ili kraćem ostvari kupnju u iznosu od 6.000,00 kn popuni pristupnicu i preda uz pristupnicu originalne maloprodajne račune bilo koje prodavaonice Diesel ovlaštenoj osobi u bilo kojoj prodavaonici, čime dokazuje ostvarenje gore navedenih uvjeta.

KOLIKO ČESTO DOLAZE NOVI MODELI U TRGOVINE?

Diesel ima dvije velike sezonske kolekcije proljeće-ljeto i jesen-zima.

Unutar sezonske kolekcije postoje 4 isporuke robe.

Sezona proljeće ljeto počinje Preview isporukom u prosincu prethodne godine. Nastavlja se nakon perioda sniženja sredinom siječnja. Nakon toga nove 3 isporuke stižu u dućane u prosjeku svaka 3-4 tjedna.

Sezona jesen zima počinje Preview isporukom u srpnju tekuće godine. Sljedeće 3 isporuke dolaze u prosjeku svaka 3-4 tjedna počevši od 20-og kolovoza.

ŠTO ZNAČI PREVIEW ISPORUKA?

To je isporuka nove kolekcije unutar postojeće sezone kao najava novoj sezoni.