Načelo privatnosti

Naša politika zaštite osobnih podataka – ukratko
Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke.
Vaše kontakt podatke ili Vaše osobne podatke ne prodajemo i ne dijelimo.
Nećemo Vam slati mobilne i elektronske poruke ili obavijesti ukoliko niste dali privolu
Kada god zaželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših mobilnih i elektronskih poruka ili obavijesti.
Naša politika zaštite osobnih podataka – detaljno
Izjava tvrtke N.G. Prom d.o.o. o zaštiti osobnih podataka
Zaštita osobnih podataka naših korisnika poseban je interes naše tvrtke. Sve aktivnosti tvrtke N.G. Prom d.o.o. na Internetu zadovoljavaju europske propise (EU Direktiva 95/46/EC,2002,58/Ec i Međunarodni sporazum ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i državne zakone koji su na snazi u zemljama srednje i istočne Europe. U Republici Hrvatskoj pridržavamo se i Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N.103/03.). Tvrtka N.G. Prom d.o.o. pridržava se Zaštite privatnosti pri dobivanju podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Osobni podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet, npr. Vaše ime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon ili adresa stanovanja. Tvrtka N.G. Prom d.o.o. ne prikuplja i ne obrađuje Vaše osobne podatke, osim kada Vi date privolu naručivanjem proizvoda, naših elektronskih obavijesti (newsletter i sl.), putem kontakta sa zaposlenicima ili sudjelovanjem u našim nagradnim igrama. Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (coockies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Cookies

Korištenje i odavanje osobnih podataka
Tvrtka N.G. Prom d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke samo u svrhu tehničke administracije na Web lokaciji tako da biste imali pristup posebnim informacijama, ili u svrhu komunikacije s Vama – slanjem obavijesti i marketinških poruka za koje N.G. PROM smatra da bi vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti. N.G. PROM d.o.o. Vaše podatke ne prodaje niti ih dijeli, ali je moguće da se slučajno desi da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je N.G. PROM d.o.o. pribavila od trećih strana u ime komunikacije s klijentima.

Narudžbe, ankete, natjecanja
Tvrtka N.G. Prom d.o.o. traži informacije od korisnika na obrascu na kojemu korisnik daje informacije za kontakt (kao što su e-mail adresa, kontakt telefon, ime i adresa za dostavu). Povremeno se na Internetskim stranicama korisnici pozivaju na sudjelovanje u raznim anketama ili natjecanjima ili se poziv na sudjelovanje šalje u elektronskim obavijestima (e-časopis i sl.). Sudjelovanje u ovim anketama ili natjecanjima je potpuno dobrovoljno i korisnik može izabrati želi li dati ove informacije ili ne. Zatražene informacije mogu uključiti informacije za kontakt (e-mail adresa, kontakt telefon, ime i adresa) ili demografske informacije (spol, dob i sl.). Informacije pribavljene anketom bit će korištene u svrhe praćenja ili unapređivanja korištenja i zadovoljstva korisnika. Kod natjecanja kontakt informacije koristit će se i za registriranje sudionika, objavu pobjednika, dodjeljivanje nagrada i sl.

Diesel Klub
Članstvo u Diesel Klubu opisanu je u Pravilniku ( link na pravilnik). Prijavom u Diesel Klub program vjernosti Vaši će se podaci prikupiti, pohraniti i koristiti samo za naše interne marketinške i statističke svrhe. Tvrtka N.G. PROM d.o.o. podatke će koristiti isključivo u svrhu informiranja naših kupaca o aktivnostima koje provodimo na našem tržištu te za reklamiranje proizvoda, posebnih ponuda i pogodnosti na koje ostvarujete pravo kao članovi Diesel Klub-a programa vjernosti.
Nakon opoziva suglasnosti za primanje reklamnih materijala (putem elektroničke pošte ili mobilne telefonije), sudjelovanje u programu i dalje je moguće. Za opoziv molimo da nas kontaktirate na info@ng-prom.hr . Pisani opoziv suglasnosti možete dostaviti osobno u našu poslovnicu na adresu Masarykova 17, 10000 Zagreb.

Zaposleni u tvrtci N.G. Prom d.o.o. su obvezni poštovati povjerljivost Vaših podataka i podliježu sporazumu o razotkrivanju osobnih podataka.

Izjava o prosljeđivanju podataka
N.G. Prom d.o.o. može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem ( u marketinške svrhe ) te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima N.G. PROM d.o.o. traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Mi nećemo prosljeđivati niti prodavati informacije dobivene od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ipak otkrijemo Vaše osobne podatke, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.

Sloboda izbora
Osobne podatke koje dajete tvrtki N.G. Prom d.o.o. kontrolirate sami. Ukoliko odlučite da ne želite dati svoje osobne podatke tvrtci N.G. Prom d.o.o., nećete moći pristupiti nekim područjima na našim internetskim stranicama ili da ne želite daljnje kontakte, u svakom trenutku možete povući svoju privolu. Korisnici koji žele povući privolu za kontaktiranje mogu to učiniti klikom na posebno istaknuti link odjave koji se nalazi u svakoj elektronskoj obavijesti koju primaju ili slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu: info@ng-prom.hr

Kod povlačenja privole za kontaktiranje slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu morate poslati kontakt informacije i točnu e-mail adresu koja se odjavljuje (u slučaju da imate više od jedne e-mail adrese, obavezno navedite koju odjavljujete ili to učinite za sve e-mail adrese).

Ako se Vaši osobni podaci promijene (npr. e-mail adresa, kućna adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, poštanski broj i sl.), molimo da nas o promjenama obavijestite na adresu: info@ng-prom.hr

Automatski zabilježeni podaci (koji nisu osobni)
Kada dođete na internetske stranice tvrtke N.G. Prom d.o.o., automatski se zabilježe (a ne kao dio prijave) općeniti neosobni podaci (koji ste Internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama, koje ste stranice gledali). Te informacije koristimo kako bismo ocijenili posjećenost naših internetskih stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

Cookies („Kolačići“)
„Cookies“ („kolačići“) su male datoteke koje su privremeno pohranjene na Vaš tvrdi disk, tako da naša stranica prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite. Tvrtka N.G. Prom d.o.o. koristi ih isključivo zbog prikupljanja podataka koji su vezani za posjetu našim Internet stranicama, zbog dodatne funkcionalnosti ili u svrhu procjene djelotvornosti svoje prisutnosti na Internetu.

Sigurnost
Tvrtka N.G. Prom d.o.o. poduzima velike mjere sigurnosti osobnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja.

Maloljetnici
Tvrtka N.G. Prom d.o.o. savjetuje svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje osobne podatke na Internetu. Maloljetnici ne bi smjeli ostavljati nikakve osobne podatke na Internet stranici tvrtke N.G. Prom d.o.o. bez dopuštenja roditelja ili staratelja. Tvrtka N.G. Prom d.o.o. nikada neće namjerno prikupiti podatke od maloljetnika i iskoristiti ih na bilo koji način, ili ih otkriti trećoj osobi bez dopuštenja osim ako zakon nalaže drugačije.

Tvrtka N.G. Prom d.o.o. zahtijeva da maloljetnici ne sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i ne želi primati osobne informacije direktno od maloljetnika, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju osobne podatke. Ako nam maloljetnik (po propisima pozitivnih zakona) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije.

Pravo na informacije
Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka ili kako se obrađuju vaši osobni podaci, slobodno kontaktirajte putem e-maila na: info@ng-prom.hr.

Na Vaš zahtjev brzo ćete dobiti informacije – pismeno i u skladu sa zakonom – o tome koji su Vaši osobni podaci, ako uopće jesu, prikupljeni za vrijeme Vašeg posjeta Internet stranicama tvrtke N.G. Prom d.o.o.

Obavijest o promjenama
Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama i na drugim mjestima na kojima smatramo da je to potrebno.

Vaša prava kao prava ispitanika
Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava:

Pravo na pristup. Imate pravo dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju ili ne. Ukoliko se podaci obrađuju moramo Vam omogućiti pristup tim podacima.
Možete zatražiti slijedeće informacije:

Identitet i pojedinosti o kontaktu osobe ili organizacije (N.G. Prom d.o.o.) koja je odredila kako i zašto obraditi vaše podatke.
Kontakt detalje službenika za zaštitu podataka, gdje je to primjenjivo.
Svrha obrade, kao i pravni temelj za obradu.
Ako se obrada temelji na legitimnim interesima članica N.G.PROM d.o.o. ili trećoj strani kao što je jedan od njegovih klijenata – informacije o tim interesima.
Kategorije osobnih podataka prikupljene, pohranjene i obrađene.
Primatelj (e) ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju / bit će otkriveni.
Koliko će se vremena pohraniti podaci?
Pojedinosti o vašim pravima za ispravljanje, brisanje, ograničavanje ili suprotstavljanje takvoj obradi.
podatke o vašem pravu na povlačenje suglasnosti u bilo kojem trenutku.
Kako podnijeti žalbu nadzornom tijelu (regulator zaštite podataka).
Je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni zahtjev ili zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora, kao i jeste li dužni dati osobne podatke i moguće posljedice neuspjeha takvih podataka.
izvor osobnih podataka ako nije prikupljen izravno od vas.
Pojedinosti i informacije o automatiziranom odlučivanju, kao što su profiliranje i sve značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značenje i očekivane posljedice takve obrade.

Pravo na ispravak. Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.

Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

Pravo na prijenos podataka. Imate pravo tražiti da podatke koje netko ima o Vama budu prosljeđeni nekom drugom subjektu

Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo u određenim slučajevima na traženje ograničenja obrade

Pravo na prigovor. Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kao npr na direktni marketing

Pravo na prigovor automatiziranoj obradi odobnih podataka i profiliranju

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Ispunjenje navedenih zahtjeva možete zahtjevati:

Osobnim kontaktom u našu poslovnicu Masarykova 17, Zagreb
Slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@ng-prom.hr
Pisanim putem na adresu sjedišta N.G. PROM d.o.o. Frankopanska 4, Zagreb
Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka će biti potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će N.G.PROM d.o.o. biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.

Kontakt za potrebu izricanja prigovora, rješavanje nesporazuma i odgovore na pitanja

Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje N.G.PROM d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše slijedeće kontakte:
N.G.PROM d.o.o.
Frankopanska 4, Zagreb 10000
Republika Hrvatska
e-mail: info@ng-prom.hr