Pravilnik Diesel Klub Kartice

   1. N.G. PROM d.o.o., kao ekskluzivni distributer marke DIESEL, ovim Pravilnikom utvrđuje način stjecanja i korištenja DIESEL KLUB kartice.
   2. Korisnik DIESEL KLUB kartice može besplatno postati svaka punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ako ostvari uvjete propisane ovim Pravilnikom.
   3. Pravo na stjecanje DIESEL KLUB kartice ostvaruje svaki kupac u maloprodaji koji:
    • u  prodavaonici DIESEL
    • ZAGREB; Masarykova 17
    • SPLIT; Krešimirova 4-6

    u neprekinutom periodu od 6 mjeseci ili kraćem ostvari kupnju u iznosu od 796,33 eur / 6.000,00 Kn.

    • popuni pristupnicu s obveznim podacima,
    • preda, uz pristupnicu, originalne maloprodajne račune bilo koje prodavaonice DIESEL, ovlaštenoj osobi u bilo kojoj prodavaonici DIESEL čime dokazuje ostvarenje uvjeta iz točke 3.a.
   4. Ovlaštena osoba iz točke 3. ovog Pravilnika je voditelj smjene-prodavaonice.
   5. DIESEL KLUB kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba čije ime i prezime je na njoj navedeno.
   6. Ovlaštena osoba u prodavaonici DIESEL može provjeriti identitet osobe koja koristi DIESEL KLUB karticu.
   7. Kupac koji predoči svoju DIESEL KLUB karticu, ostvaruje prilikom svake kupnje u prodavaonici DIESEL popust:
    • od 15% prilikom kupnje u iznosu od  13,27 – 530,76 Eur / 100,00 – 3.999,00 Kn
    • od 20% prilikom kupnje od 530,89 Eur i više / 4.000,00 kn i više.
   8. Popust prilikom kupnje ne odobrava se za robu na sniženju i na akciji.
   9. DIESEL KLUB kartica vrijedi od dana izdavanja do opoziva.
   10. N.G. PROM d.o.o. pridržava pravo opoziva DIESEL KLUB kartica svih kupaca prema vlastitoj  procjeni i bez prethodne najave o čemu će obavijestiti kupce u prodavaonici.
   11. N.G. PROM d.o.o. jamči tajnost osobnih podataka korisnika DIESEL KLUB kartice te ih može koristiti samo za svoje interne marketinške (u svrhe dostave promotivnih materijala, obavijesti i ponuda koje se odnose na poslovanje N.G. PROM d.o.o. uključujući ponude novih proizvoda putem kanala koje ste nam dali)   i statističke svrhe ( provođenje statističkih ili anketnih analiza radi poboljšavanja usluga).
   12. U slučaju gubitka DIESEL KLUB kartice, korisnik to treba prijaviti u bilo kojoj prodavaonici DIESEL, nakon čega će mu se izdati nova kartica, a stara poništiti.
   13. Korisnici DIESEL KLUB kartice ne mogu biti pravne osobe.
   14. DIESEL KLUB kartica nije sredstvo plaćanja.
   15. Potpisom pristupnice korisnik DIESEL KLUB kartice potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilnikom te da prihvaća sve njegove odredbe.
   16. Ovim Pravilnikom stavlja se van snage dosadašnji sustav korištenja popusta članova Udruge DIESEL.
   17. Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni.
   18. Potpisom ove Izjave pristajete na uvjete opisane u izjavi.
   19. Za korištenje vašeg prava na pristup, izmjenu, brisanje ili poništenje unesenih podataka možete poslati e-mail na info@ng-prom.hr, pisanim putem na poštansku adresu društva: N.G. PROM d.o.o., Frankopanska 4, 10000 Zagreb ili posjetiti Diesel prodavaonicu.