Uvjeti poslovanja

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

N.G.PROM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

Frankopanska 4, Zagreb

OIB: 07283331171

MBS: 3877574

IBAN: HR6424070001100553529 (OTP banka Hrvatska d.d.)

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080020613

Temeljni kapital: 7.963,36 eur

Predsjednik uprave: Nikola Gadža

Možete nam se obratiti putem e-pošte na: [email protected] ili na telefonski broj +385 1 2306 611

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA WEB SHOPA N.G.PROM d.o.o.

1. OPĆE ODREDBE

1. 1. Tvrtka N.G.PROM d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni ng-prom.hr, na World Wide Web mreži Interneta. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

1.2. U okviru N.G.PROM d.o.o. Internet stranice, N.G.PROM d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge N.G.PROM d.o.o. i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

1.3. Prodaju robe putem ove web stranice pod nazivom ng-prom.hr provodi N.G.PROM d.o.o., Hrvatska tvrtka s registriranom adresom Frankopanska 4, Zagreb, Hrvatska, s e-mail adresom [email protected], upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj MBS:080020613, matični broj OIB: 07283331171. Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice ng-prom.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice ng-prom.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

1.4. Ovi Uvjeti predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača i odnose se na korisnike web shopa. Korisnik je svaka osoba koja web stranicu „ng-prom.hr“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

1.5. Pravne osobe kao Kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

1.6. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

1.7. Korisnici web shopa dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca.

1.8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj zbog čega se preporuča prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na internet stranici.

1.9. Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici.

1.10. Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

2. ODGOVORNOST N.G.PROM D.O.O. WEB SHOPA

2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Pravila privatnosti N.G.PROM d.o.o. web shopa korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na N.G.PROM d.o.o. web shopu elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na N.G.PROM d.o.o. web shopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se N.G.PROM d.o.o. odnositi sukladno Pravilima privatnosti objavljenim na Internet stranici N.G.PROM d.o.o.. N.G.PROM d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja N.G.PROM d.o.o. web shopa te Pravila privatnosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga N.G.PROM d.o.o. web shopa kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.

2.2. Korisnicima usluga koje pruža N.G.PROM d.o.o. web shop smatraju se registrirani korisnici i kupci koji su izvršili narudžbu putem web shopa ng-prom.hr.

2.3. Korisnik izričito prihvaća da N.G.PROM d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

2.4. N.G.PROM d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice ng-prom.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.

2.5. ng-prom.hr stranica može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.

2.6. N.G.PROM d.o.o. webshop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

2.7. N.G.PROM d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja N.G.PROM d.o.o. webshop, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

2.8. N.G.PROM d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

2.9. N.G.PROM d.o.o. Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti N.G.PROM d.o.o. na e-mail adresu [email protected].

2.10. N.G.PROM d.o.o. webshop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite N.G.PROM d.o.o. na e-mail adresu [email protected].

2.11. N.G.PROM D.O.O. webshop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima N.G.PROM d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.

2.12. Odnosi na N.G.PROM d.o.o. webshop odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici ng-prom.hr Internet stranice N.G.PROM d.o.o. web shopa) uz trgovinsko zastupanje N.G.PROM d.o.o. putem N.G.PROM d.o.o. internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.

2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na N.G.PROM d.o.o. Internet stranici, N.G.PROM d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. OVLAŠTENJA N.G.PROM d.o.o. WEB SHOPA

3.1. N.G.PROM d.o.o. nije dužan provjeravati ni na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika N.G.PROM d.o.o. web shopa, ali može ako to procjeni potrebnim.

3.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.

3.2.1. N.G.PROM d.o.o. web shop zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal s N.G.PROM d.o.o. web shopa u bilo kojem trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi N.G.PROM d.o.o. web shopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.

3.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema N.G.PROM d.o.o. zbog navedenog brisanja.

3.2.3. N.G.PROM d.o.o. web shop također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

3.2.4. N.G.PROM d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja.

4. SKLAPANJE UGOVORA

4.1. Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu ili kupnjom kao neregistrirani Kupac tzv. gost Kupac, pri čemu će Kupac unijeti podatke o e-mail adresi i adresi za dostavu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

4.2. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (prijava na newsletter).

4.3. Prije podnošenja narudžbe, potrebno je označiti polje „Slažem se s Uvjetima poslovanja i upoznat/a sam s time da narudžba uključuje obvezu plaćanja“

4.4. Prihvaćanje narudžbe proizvoda ovisi o dostupnosti. U skladu s tim, zadržavamo pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na skladištu, ponuditi vam zamjenski proizvod iste ili više kvalitete i vrijednosti. Ako ne želite naručiti zamjenski proizvod, vratit ćemo vam plaćeni iznos.

4.5. Molimo imajte na umu da je potrebno 1-2 radna dana za obradu narudžbe. Kada primite mail s potvrdom o dostupnosti Vaših artikala, Vaša će narudžba biti dostavljena u roku 5 radnih dana.

4.6. Na Vaš mail poslat ćemo potvrdu s brojem narudžbe ubrzo nakon završetka kupnje. Ukoliko niste dobili potvrdu, provjerite i u Vašem „junk mail“ folderu. Ako unutar 24 sata od narudžbe niste primili potvrdu o narudžbi, slobodno nas kontaktirajte putem maila ili telefonski i rado ćemo vam pomoći.

5. CIJENA I PLAĆANJE

5.1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u Eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prije plaćanja, vidljiv je iznos koji će se naplatiti, ovisno o odabranom načinu plaćanja.

5.2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

5.3. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.

5.4. Naručenu robu možete platiti pouzećem, općom uplatnicom (virmanom) ili karticom.

PLAĆANJE POUZEĆEM

Ako ste odabrali plaćanje pouzećem, nakon zaprimljene narudžbe te potvrde iste, pošiljku ćemo uputiti na vašu kontakt adresu, a prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača, dužni ste platiti otkupninu u vrijednosti naručenih artikala s uračunatim PDV-om + iznosom troškova dostave. Međunarodna dostava ne podržava plaćanje pouzećem.

PLAĆANJE OPĆOM UPLATNICOM ILI INTERNET BANKARSTVOM

Kupac je dužan obaviti uplatu općom uplatnicom ili internet bankarstvom u roku od 24 sata od trenutka narudžbe te ćemo istu otpremiti nakon što banka provede nalog.

U poziv na broj potrebno je navesti broj narudžbe, a plaćanje se vrši na IBAN: HR6424070001100553529 otvoren kod OTP banke.

PLAĆANJE VIRMANOM (TVRTKE)

Nakon obavljene narudžbe, a unutar 24h poslat ćemo vam ponudu putem email-a koji ste naznačili prilikom narudžbe. Naručenu robu plaćate po ponudi u roku od 24 sata, a po primitku uplate naručena roba bit će poslana na vašu adresu.

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA

Plaćanje kreditnim karticama moguće je jednokratno ili obročno, 2-3 rate (Mastercard®, Maestro®, Visa) za iznose iznad 100 eura.

Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem Monri Payment sustava za plaćanje kreditnim karticama:

• jednokratno

• plaćanje do 3 rate (minimalni iznos rate je 100,00 € Zagrebačka i OTP banka - Mastercard i Visa)

 

SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana korištenjem posljednje verzije TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 

6. DOSTAVA I PREUZIMANJE

6.1. Na N.G.PROM d.o.o. web shopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao N.G.PROM d.o.o. na cijelom teritoriju Hrvatske.  Trenutno dostavu vršimo samo na teritoriju Hrvatske.

6.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na N.G.PROM d.o.o. web shop prima obavijest i račun putem e-maila.

6.3. Svi proizvodi su zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Preporučamo otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ako nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

6.4. Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je potvrđuje da je primio neoštećen paket, odnosno smatra se da je Kupac pregledom pošiljke utvrdio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa.

6.5. U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta. 6.6. Nepreuzete pakete Prodavatelj ne čuva za Kupca te se ugovor nakon nepreuzimanja smatra raskinutim i novac koji je plaćen za proizvod će biti vraćen.

6.7. Naručenu robu dostavit ćemo na vašu adresu po izboru ekspresnom dostavom unutar 5 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala, osim ako dostavna služba nema propisan određeni raspored dostave koji se odnosi na vašu adresu. Trošak dostave na području Republike Hrvatske se ne naplaćuje ukoliko vaša narudžba prelazi ukupan iznos od 80,00 €. Za dostavu narudžbe manje od 80,00 € trošak se naplaćuje u iznosu od 4,65 €.

6.8. Za narudžbe plaćene kreditnim karticama moguća je besplatna dostava na željeno prodajno mjesto. Naručenu robu dostavit ćemo na prodajno mjesto ekspresnom dostavom unutar 5 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Obavijestit ćemo vas putem e-maila kada vaša narudžba stigne na prodajno mjesto i spremna je za isporuku. Narudžba s dostavom na prodajno mjesto može se preuzeti isključivo uz predočenje osobne iskaznice.

*Napomena: vrijeme isporuke može u nekim periodima godine odstupati od navedenog, za primjer navodimo dane velikih količina narudžbi poput Black Friday, Božića itd. U tom slučaju molimo za razumijevanje, a kupce ćemo dodatno obavijestiti na web stranici www.ng-prom.hr Kupac se može informirati slanjem upita na e-mail [email protected]

6.9. Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 5 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi, osim za dostavu na hrvatske otoke. 

  Naselje Pripadajući PU s dostavnim područjem Pripadajući PU s dostavim područjem Distribucijsko područje Prijam u POŠTANSKOM UREDU uz ograničenje do 10kg Prijam na ADRESI Uručenje na ADRESI uz ograničenjedo 2 kg Uručenje u POŠTANSKOM UREDU uz ograničenje do 10 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9
GP3 Koločep 20221 Koločep Dubrovnik-HPE da ne da da
GP3 Lopud 20222 Lopud Dubrovnik-HPE da ne da da
GP3 Suđurađ 20223 Šipanjska Luka Dubrovnik-HPE da ne da da
GP3 Šipanjska Luka 20223 Šipanjska Luka Dubrovnik-HPE da ne da da
GP3 Uble 20290 Lastovo Split HPE da ne da da
GP3 Glavat 20290 Lastovo Split HPE da ne da da
GP3 Lastovo 20290 Lastovo Split HPE da ne da da
GP3 Pasadur 20290 Lastovo Split HPE da ne da da
GP3 Skrivena Luka 20290 Lastovo Split HPE da ne da da
GP3 Sušac 20290 Lastovo Split HPE da ne da da
GP3 Zaklopatica 20290 Lastovo Split HPE da ne da da
GP3 Drvenik Mali 21225 Drvenik Veliki Split HPE da ne da da
GP3 Drvenik Veliki 21225 Drvenik Veliki Split HPE da ne da da
GP3 Donje Selo 21430 Grohote Split HPE da ne da da
GP3 Gornje Selo 21430 Grohote Split HPE da ne da da
GP3 Grohote 21430 Grohote Split HPE da ne da da
GP3 Maslinica 21430 Grohote Split HPE da ne da da
GP3 Nečujam 21430 Grohote Split HPE da ne da da
GP3 Srednje Selo 21430 Grohote Split HPE da ne da da
GP3 Stomorska 21430 Grohote Split HPE da ne da da
GP3 Bogomolje 21469 Sućuraj Stari Grad HPE da ne da da
GP3 Gdinj 21469 Sućuraj Stari Grad HPE da ne da da
GP3 Poljica 21469 Sućuraj Stari Grad HPE da ne da da
GP3 Selca kod Bogomolja 21469 Sućuraj Stari Grad HPE da ne da da
GP3 Sućuraj 21469 Sućuraj Stari Grad HPE da ne da da
GP3 Zastražišće 21469 Sućuraj Stari Grad HPE da ne da da
GP4 Kornati 22243 Murter Šibenik HPE ne  nema prijma/uručenja ne
 na adresi
GP4 Golubić 22300 Knin Šibenik HPE ne  ne da ne
GP4 Plavno 22300 Knin Šibenik HPE ne  ne da ne
GP4 Radljevac 22300 Knin Šibenik HPE ne  ne da ne
GP4 Strmica 22300 Knin Šibenik HPE ne  ne da ne
GP4 Zlarin 22232 Zlarin Šibenik da ne da da
GP4 Prvić Luka 22233 Prvić Luka Šibenik da ne da da
GP4 Prvić Šepurine 22234 Prvić Šepurine Šibenik da ne da da
GP4 Kaprije 22235 Kaprije Šibenik da ne da da
GP4 Žirje 22236 Žirje Šibenik da ne da da
GP4 Vrgada 23210 Biograd na moru Zadar HPE da ne da da
GP4 Sali 23281 Sali Zadar HPE da ne da da
GP4 Zaglav 23281 Sali Zadar HPE da ne da da
GP4 Luka 23281 Sali Zadar HPE da ne da da
GP4 Žman 23281 Sali Zadar HPE da ne da da
GP4 Rava 23283 Rava Zadar HPE da ne da da
GP4 Mali Iž 23284 Veli Iž Zadar HPE da ne da da
GP4 Veli Iž 23284 Veli Iž Zadar HPE da ne da da
GP4 Božava 23286 Božava Zadar HPE da ne da da
GP4 Dragove 23286 Božava Zadar HPE da ne da da
GP4 Zverinac 23286 Božava Zadar HPE da ne da da
GP4 Soline 23287 Veli Rat Zadar HPE da ne da da
GP4 Brbinj 23287 Veli Rat Zadar HPE da ne da da
GP4 Savar 23287 Veli Rat Zadar HPE da ne da da
GP4 Veli Rat 23287 Veli Rat Zadar HPE da ne da da
GP4 Verunić 23287 Veli Rat Zadar HPE da ne da da
GP4 Polje 23287 Veli Rat Zadar HPE da ne da da
GP4 Rivanj 23291 Sestrunj Zadar HPE da ne da da
GP4 Sestrunj 23291 Sestrunj Zadar HPE da ne da da
GP4 Zverinac  23291 Sestrunj Zadar HPE da ne da da
GP4 Brgulje 23292 Molat Zadar HPE da ne da da
GP4 Molat 23292 Molat Zadar HPE da ne da da
GP4 Zapuntel 23292 Molat Zadar HPE da ne da da
GP4 Ist 23293 Ist Zadar HPE da ne da da
GP4 Premuda 23294 Premuda Zadar HPE da ne da da
GP4 Silba 23295 Silba Zadar HPE da ne da da
GP4 Olib 23296 Olib Zadar HPE da ne da da
GP4 Jakišnica 53291 Novalja Zadar HPE ne  ne da ne
GP4 Lun 53291 Novalja Zadar HPE ne  ne da ne
GP4 Caska 53291 Novalja Zadar HPE ne  ne da ne
GP4 Kustići 53291 Novalja Zadar HPE ne  ne da ne
GP4 Metajna 53291 Novalja Zadar HPE ne  ne da ne
GP4 Vidalići 53291 Novalja Zadar HPE ne  ne da ne
GP4 Potočnica 53291 Novalja Zadar HPE ne  ne da ne
GP6 Ilovik 51552 Ilovik Mali Lošinj da ne da da
GP6 Štivan 51556 Martinščica Mali Lošinj da ne da da
GP6 Grmov 51556 Martinščica Mali Lošinj da ne da da
GP6 Martinšćica 51556 Martinščica Mali Lošinj da ne da da
GP6 Miholašćica 51556 Martinščica Mali Lošinj da ne da da
GP6 Vidovići 51556 Martinščica Mali Lošinj da ne da da
GP6 Susak 51561 Susak Mali Lošinj da ne da da
GP6 Unije 51562 Unije Mali Lošinj da ne da da

7. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE I REKLAMACIJE

7.1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima. Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka.

7.2. Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.

7.3. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

7.4. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

7.5. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat¬ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

7.6. Nedostatak na proizvodu, ako je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od 12 mjeseci od dana kupnje, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 12 mjeseci od dana kupnje, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana kupnje, troškove vještačenja snosi trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.

7.7. Nedostatak postoji:

1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao Prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je Prodavatelj dao pristanak,

3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,

7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,

8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali Prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio Prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio Prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

7.8. Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

7.9. Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

• uklanjanje nedostatka,

• predaja drugog proizvoda bez nedostatka,

• sniženje cijene.

7.10. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor. Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

7.11. Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

7.12. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na prigovor potrošača ili reklamaciju za proizvode kupljene putem web shopa ng-prom.hr u zakonskom roku Obrazac za prigovor/reklamaciju potrošača dostupan je OVDJE.

7.12. Prigovor ili reklamacija se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore i slanjem istog poštom na adresu N.G.PROM d.o.o., Frankopanska 4, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte slanjem e-maila s popunjenim obrascem na [email protected]. Također, pravo na prigovor/reklamaciju može biti ostvareno i slanjem bilo kojeg drugog dokumenta u kojem se opisuje prigovor potrošača na adresu, e-mail naveden u ovoj točki.

7.13. N.G.PROM d.o.o. se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.

7.14. Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca. 7.15. Ako kao kupac smatrate da su vaša prava povrijeđena, svoje pritužbe možete nam uputiti putem e-mail adrese [email protected] radi traženja izvansudske nagodbe. U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovaraju nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava. Mogu se koristiti i drugi mehanizmi izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pred drugim centrima za mirenje, koja se u okviru svoje nadležnosti, bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova.

7.16. Diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme Europske komisije. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

8. JAMSTVO I SERVISNI UVJETI

Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, isto je naglašeno u opisu tog proizvoda. Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje jamstvenog lista te računa i to za vrijeme trajanja jamstvenog roka.

9. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

9.1. Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.

9.2. Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

- ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

- predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

- predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

- predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

- predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

- potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

- predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

- predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

- ugovor sklopljen na javnoj dražbi

- predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

- predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

9.3. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Kupac može Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Korisnik izjavu može poslati poštom (na N.G.PROM d.o.o., Frankopanska 4, Zagreb) ili elektroničkom poštom na [email protected], u kojoj je potrebno navesti: broj narudžbe, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora pronađite OVDJE.

Prodavatelj će dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja, elektroničkom poštom.

9.4. Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove dostave, ako ih je bilo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

9.5. Povrat se vrši tako da Vam, nakon zaprimljenog e-maila, naša služba za korisnike šalje podatke na koju adresu treba poslati paket te kada paket stigne na naše prodajno mjesto vršimo povrat sredstava. Kupac je dužan robu poslati na adresu, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Uz robu, potrebno je dostaviti dokaz da je roba kupljena od tvrtke N.G.PROM d.o.o.

9.6. Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam.

9.7. Molimo kupce da neoštećeni proizvod pošalju u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim dokazujete da je proizvod kupljen od tvrtke N.G.PROM d.o.o.

9.8. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji u fizičkim poslovnicama. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.

9.9. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom, Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

9.10. Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

9.11. Za robu preuzetu na odabranom prodajnom mjestu zamjene se vrše isključivo putem web shopa.

9.12. Za robu preuzetu na odabranom prodajnom mjestu, povrati se mogu vršiti na isto prodajno mjesto.

9.13. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je poslati zahtjev putem elektroničke pošte na mail adresu [email protected] te neoštećeni proizvod donijeti na isto prodajno mjesto sa svom opremom i dokumentacijom s kojom je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim dokazujete da je proizvod kupljen od tvrtke N.G.PROM d.o.o. Za vraćeni artikl ćete na prodajnom mjestu dobiti potvrdu.

9.14. Prilikom povrata artikla na prodajno mjesto, povrat sredstava nije moguće ostvariti na prodajnom mjestu, već se povrat vrši isključivo putem web shopa, odnosno na račun koji ste naveli na zahtjevu ili na kreditnu karticu kojom je kupnja izvršena.